شهر کودکان -> پسر 16 ساله ام دوستان نامناسبی دارد؛ به گونه ای که تأثیر نامطلوبی بر رفتار و گفتارش گذاشته اند. آیا راهکاری وجود دارد که ارتباط آنان را قطع کنم؟

 

 

بچه های شهر کودکان به تو دوست عزیز تولدت را تبریک میگویند.

happy birthday to you

تاریخ تولد خود را ثبت کنید تا ما نیز در این روز به یاد ماندنی با شما باشیم.

جدیدترین بازی ها
پسر 16 ساله ام دوستان نامناسبی دارد؛ به گونه ای که تأثیر نامطلوبی بر رفتار و گفتارش گذاشته اند. آیا راهکاری وجود دارد که ارتباط آنان را قطع کنم؟
اخبار سایت
تبلیغات